M U Z Y K A   D A W N A

Witaj...


8 maja o 20.00
- koncert w Sali Kolumnowej Pałacu Paca -
BAROKOWE ROZMOWY NA DWOJE SKRZYPIEC
Agata Sapiecha & Simon Standagemuzyka@zabytki.pl
Prawa autorskie projektu i treści zastrzeżone © Lokomobila 2003