48. Nawaria
kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP ambona figury ewangelistów Św. Łukasza i Św. Jana wykonał Maciej Polejowski, 1763-68 fot. A. Bochnak, 1927 IS PAN 21408


52. Tarnopol
kościół Dominikanów p.w. Wincentego z Ferrary epitafium Józefa Potockiego hetmana wielkiego koronnego fot. A. Bochnak, 1925 IS PAN 21655


56. Przemyśl
kościół Franciszkanów p.w. Marii Magdaleny ołtarz główny, personifikacja Nadziei wykonał Piotr Polejowski, 1761-1765 fot. A. Bochnak, 1927 IS PAN 2149649. Nawaria
kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP ambona figury ewangelistów Św. Mateusza i Św. Marka wykonał Maciej Polejowski, 1763-68 fot. A. Bochnak, 1927 IS PAN 21407


53. Tarnopol
kościół Dominikanów p.w. Wincentego z Ferrary figura Matki Boskiej Łaskawej z prospektu organowego kościoła dominikańskiego w Podkamieniu wykonał Franciszek Olędzki, 1774 fot. A. Bochnak, 1925 IS PAN 21654


57. Przemyśl
kościół Franciszkanów p.w. Marii Magdaleny lawaterz w zakrystii z figurą Św. Franciszka wykonał Piotr Polejowski, ok. 1760 fot. A. Bochnak, 1927 IS PAN 2149950. Mikulińce
kościół Misjonarzy p.w. Św. Trójcy ambona, wykonał Marcin Twardowski (?) przed 1779 fot. A. Bochnak, 1925 IS PAN 21391


54. Uherce
kościół parafialny p.w. Św. Stanisława bozzetto figury NMP fot. A. Bochnak, 1925 IS PAN 21700


58. Przemyśl
kościół Franciszkanów p.w. Marii Magdaleny głowa figurki Św. Franciszka z lawaterza wykonał Piotr Polejowski, ok. 1760 fot. A. Bochnak, 1927 IS PAN 2150051. Tarnopol
kościół Dominikanów p.w. Wincentego z Ferrary widok na ołtarz główny, ok. 1770 fot. A. Bochnak, 1925 IS PAN 21646


55. Przemyśl
kościół Franciszkanów p.w. Marii Magdaleny dekoracja schodów, ok. 1758-1760 figura Najświętszej Marii Panny wykonał Sebastian Festinger (?) figury Św. Idzi i Św. Jan Duns Szkot wykonał Antoni Osiński fot. A. Bochnak, 1927 IS PAN 21486


59. Przemyśl
kościół Karmelitów Bosych p.w. Św. Teresy z Avila ambona, ok. 1779 fot. A. Bochnak, 1927 IS PAN 21498