Podyplomowe Studium  "OCHRONA   DZIEDZICTWA   KULTUROWEGO"
informacje i program

S Z K O Ł Y    Ś R E D N I E
Z    R O Z S Z E R Z O N Y M    P R O GR A M E M
K S Z T A ŁC E N I A    P L A S T Y C Z N E G O


W a r s z a w a


Państwowe licea artystyczne


Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona
01 - 009 Warszawa, ul. Smocza 6
tel. 838 92 01, 838 32 41
dyrektor: Ewa Brzewska
Organ prowadzący: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W programie nauki obecne są: wystawiennictwo, rysunek, rzeźba, malarstwo, fotografia. Szkoła organizuje plenery i wystawy.


Niepubliczne szkoły artystyczne


Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych
03 - 816 Warszawa, ul. Chodakowska 50
tel. 513 88 32, 513 88 31, tel./fax 818 15 08
Dyrektor: Zygmunt Góralczyk

Prowadzący: Julian Walczyński
Szkoła posiada m.in. dobrze wyposażoną pracownię malarstwa, liternictwa, rzeźby. Organizowane są plenery.

- - - - - - - - - -

Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych
02 - 784 Warszawa, ul. Dunikowskiego 9
tel./fax 644 90 25
Dyrektor: Jolanta Kasztelan

Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych o specjalności wystawiennictwo istnieje od 1995 roku. W ramach reformy oświaty szkoła przekształciła się w 6-letnią Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych obejmującą 3-letnie gimnazjum i 3-letnie liceum oraz 4-letnie Liceum Plastyczne. Warunkiem przyjęcia jest pozytywna ocena prac przedłożonych Komisji Rekrutacyjnej oraz egzaminu praktycznego z malarstwa lub rysunku i egzaminu z przedmiotów ogólnokształcących.
W cyklu nauczania znajdują się przedmioty ogólnokształcące, artystyczne (malarstwo i rysunek, rzeźba, fotografia) i zawodowe (wystawiennictwo, rysunek techniczny, rysunek zawodowy). Tygodniowy przydział niektórych przedmiotów ogólnokształcących (j. polski, historia, języki obce) jest taki sam jak w liceum ogólnokształcącym, innych (biologia, geografia, fizyka, matematyka) - nieco mniejszym. Przedmioty artystyczne i zawodowe realizowane są w 2 lub 3 godzinnych blokach. Tygodniowy wymiar godzin spędzanych przez uczniów w szkole jest dość wysoki i wynosi od 38 do 40 godzin w poszczególnych klasach. Nie jest to jednak dla nich bardzo przykre, gdyż obowiązkowe zajęcia urozmaicane są lekcjami muzealnymi, wycieczkami dydaktycznymi oraz odbywającymi się systematycznie koncertami. Dwa razy w roku - jesienią i wiosną - młodzież uczestniczy w plenerach malarskich lub rzeźbiarskich. Nauczyciele to nie tylko wspaniali pedagodzy - wielu z nich posiada własny dorobek artystyczny.
Uczniowie chętnie zgłaszają się do konkursów, zdobywają nagrody i wyróżnienia, prezentują swoje prace w osiedlowych galeriach i Domach Kultury.
W roku 2000 szkoła została wpisana na listę International Education Society, a absolwenci otrzymali indywidualne certyfikaty I.E.S.


LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE
POSIADAJĄCE KLASY O PROFILU ARTYSTYCZNYMXXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Miguela de Cervantesa
00 - 737 Warszawa, ul. Zakrzewska 24
tel./fax 841 06 93, 841 00 66
e - mail: sekretariat@cervantes.edu.pl
http://www.cervantes.edu.pl
Dyrektor: Joanna Malawska

Szkoła posiada klasę o profilu ogólnym z autorskim programem plastyki. Klasy plastyczne wyjeżdżają co roku na 12-dniowe plenery malarskie, po których organizowane są wernisaże prac.

- - - - - - - - - -

LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
00 - 454 Warszawa, ul. Czerniakowska 128
tel. 841 49 45, fax 840 45 79
Dyrektor: Edward Zegadło

Szkoła posiada klasę plastyczną o programie autorskim.

- - - - - - - - - -

XL Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
00 - 808 Warszawa, ul. Platynowa 1
tel./fax 620 99 68
e - mail: xllo@elf.waw.pl
Dyrektor: Anna Szczepańska-Filipp

Szkoła posiada autorską klasę artystyczno-kulturalną.


LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE
POSIADAJĄCE KLASY O PROFILU ARTYSTYCZNYMLiceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 12
Warszawa, ul. Obrzeźna 12a
tel/fax 843 22 42, tel. 0-602 68 57 72
e - mail: szkola@pol.pl
strona www: http://www.pol.pl/fundacja.szkolna

Szkoła posiada klasę o profilu plastycznym. W jej programie przewidziane są 4 godz. plastyki (malarstwo, grafika, kompozycja, elementy rzeźby), zajęcia w pracowni plastycznej, plenery malarskie, zajęcia z historii sztuki, wystawy i aukcje.

- - - - - - - - - -

21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące
00 - 141 Warszawa, Al. Jana Pawła II 36c
tel./fax 654 35 35, 654 30 40, 654 64 33, 0-602 67 28 75
e - mail: 21slo@21slo.waw.ids.pl
http://www.21slo.waw.ids.pl
Dyrektor: Włodzimierz Taboryski

Organ prowadzący: "Stowarzyszenie Sztuka, Edukacja, Promocja"
Szkoła posiada klasę o profilu menedżersko-artystycznym.

- - - - - - - - - -

Humanistyczne Liceum Ogólnokształcące nr 48
03-226 Warszawa, ul. Toruńska 23
tel./fax 811 24 16, 811 38 36
Dyrektor: Zbigniew Jelonek

Szkoła prowadzi m.in. warsztaty artystyczne.

- - - - - - - - - -

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
01 - 226 Warszawa, ul. Ludwiki 1
tel./fax 632 26 80, 0-604 264 571
e - mail: SLO7@rem.tpnet.pl
a href="http://www.rem.tpnet.pl/SLO7">www.rem.tpnet.pl/SLO7

Szkoła prowadzi warsztaty plastyczne, organizuje plenery. Kształci w zakresie grafiki komputerowej.

- - - - - - - - - -

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 29 im. Ignacego Paderewskiego
01 - 128 Warszawa, ul. Powązkowska 90
tel. 633 82 89

Placówka działa od 10 lat i posiada uprawnienia państwowe. Po reformie szkolnictwa utworzono tu także gimnazjum. Szkoła prowadzi warsztaty artystyczne, autorem ich programu jest mgr Wojciech Krysztoforski. Uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia w następujących sekcjach: plastycznej, fotograficznej, filmowej, dziennikarskiej (reportaż). Absolwent Liceum im. Iacego Paderewskiego posiada umiejętność wykonywania fotografii okolicznościowej, reporterskiej, pejzażowej (specjalizacja - pejzaż polski), filmowania (film okolicznościowy i eksperymentalny). Uczniowie wydają własną gazetę.

- - - - - - - - - -

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Kultury i Edukacji Nr 50
01 - 043 Warszawa, ul. Okopowa 55a
tel. 838 89 26, 838 95 95


W ramach programu "zindywidualizowanych ścieżek edukacyjnych" szkoła proponuje m.in. kierunek artystyczny.

- - - - - - - - - -

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 10 im. W. Gombrowicza STO
01 - 938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 14
tel. 834 31 00
e - mail: slo10@slo10.waw.ids.pl
http://www.slo10.waw.ids.pl

Szkoła organizuje zajęcia plenerowe dla zainteresowanych plastyką.

- - - - - - - - - -

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 59
01 - 111 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 36/42
tel. 836 34 77, fax: 836 34 77
e - mail: 59nlo1@zigzag.pl

Szkoła posiada klasę o profilu plastycznym.

- - - - - - - - - -

2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
Warszawa, ul. Nowowiejska 5
tel. 825 11 99, fax: 825 78 19
e - mail: info@2slo.waw.pl
http://www.2slo.waw.pl

Szkoła prowadzi zajęcia artystyczne  z zakresu plastyki, dramy, historii sztuki.

- - - - - - - - - -


LICEA ZAWODOWE


Liceum Renowacji Zabytków Architektury Nr 27
01 - 170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45
tel./fax 632 17 15
Dyrektor: Andrzej Zabłocki

Szkoła kształci w zawodzie "renowator zabytków architektury". Posiada m.in. pracownię sztukatorską.

- - - - - - - - - -

Liceum Rzemiosł Artystycznych im. Jana Kilińskiego
01 - 513 Warszawa, ul. Felińskiego 13
tel. 39 00 41, 39 08 31, fax 39 44 34, 39 08 82
Dyrektor: Janusz Lisowski

Szkoła kształci w zawodzie "ślusarz wyrobów artystycznych" i "złotnik-jubiler". Posiada: pracownię komputerową, grafiki komputerowej, jubilerską, witraży, grawerstwa komputerowego, grafiki. Szkoła organizuje plenery malarskie.

- - - - - - - - - -


S Z K O Ł Y    P L A S T Y C Z N E
W    C A Ł E J    P O L S C E
 


Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
43-300 Bielsko-Biała, ul. Gen. Sikorskiego 8
Dyrektor: mgr Andrzej Rubinkiewicz

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 2
Dyrektor: mgr Elżbieta J. Szymańska

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Plastycznych
42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 15
Dyrektor: mgr Anna Weronika Maciejewska

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kosmonautów 8
Dyrektor: mgr Jarosław Wartak

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
81-522 Gdynia-Orłowo , ul. Orłowska 39
Dyrektor: mgr Marek Lis

Państwowe Ognisko Plastyczne (filia)
48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 8

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Bema 1
Dyrektor: mgr Klara Rawin - Lipińska

Państwowe Ognisko Plastyczne
05-700 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kilińskiego 21
Dyrektor: mgr Jan Leśniak

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
37-500 Jarosław, ul. Jezuicka 3
Dyrektor: mgr Barbara Gmiter

Zespół Szkół Rzemiosła Artystycznego (PLSP)
58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 34
Dyrektor: mgr Kowalenko

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
40-887 Katowice, ul. Ułańska 7 a
Dyrektor: mgr Irena Rączka

Zesół Państwowych Szkół Sztuk Plastycznych
34-314 Kielce, ul. Radiowa 3
Dyrektor: mgr Piotr Rosiński

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
62-600 Koło, ul. Powstańców Wlkp. 4
Dyrektor: mgr Krystyna Drążkiewicz

Ogólnoksztacąca Szkoła Sztuk Pięknych
75-620 Koszalin, ul. Racławicka 9
Dyrektor: mgr Iwona Wilkoszewska

Państwowe Ognisko Kultury Plastycznej
75-403 Koszalin, ul. Gwardii Ludowej 10
Dyrektor: mgr Bolesław Gilewicz

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
30-117 Kraków, ul. Mlaskotów 6
Dyrektor: Małgorzata Hołówka

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 47
Dyrektor: mgr Zbigniew Gleń

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
20-620 Lublin, ul. Myzyka 10A
Dyrektor: mgr Andrzej Krasowski

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Im.St. Wyspiańskiego
20-850 Lublin, ul. Paganiniego 17
tel./fax: (081) 441 32 27
Dyrektor: Karol Karwowski
e-mail: poczta@artwyspa.com.pl
http://www.artwyspa.com.pl
Szkoła specjalizuje się w kształceniu artystycznym.
Prowadzi klasy realizujące program liceum ogólnokształcącego rozszerzony o:
* język polski
* wiedzę o kulturze, historię, informatykę
* języki obce
oraz przedmioty artystyczne:
* historia sztuki
* rysunek i malarstwo
* grafika komputerowa

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
18-400 Łomża, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7
Dyrektor: mgr Janusz Czarny

OSSP + PPSZTTiF
90-630 Łódź, ul. Lipowa 47/49
Dyrektor: mgr Witold Justyna

Państwowe Ognisko Plastyczne
82-200 Malbork, ul. Jagiellońska 78 a
Dyrektor: mgr Jerzy Kremp

Miejska Szkoła Artystyczna I st.
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Armii Ludowej 23
Dyrektor: mgr Wenanty Maciej Domagała

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
24-140 Nałęczów, Al. Lipowa 30
Dyrektor: mgr inż. Stanisław Sołtys

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Bocheńska 6
mgr Mirosława Marmur

Państwowe Ognisko Plastyczne
48-300 Nysa, ul. Grodzka 19
Dyrektor: adi II st. Monika Kamińska

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
10-692 Olsztyn, ul. Mroza 25
Dyrektor: Aleksander Kuberski

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego (OSSP)
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 10
Dyrektor: mgr Małgorzata Wojtanowska

Państwowe Ognisko Plastyczne
48-370 Paczków, ul. Rynek 20

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
60-163 Poznań, ul. Janikowska 33
Dyrektor: mgr Ewa Katarzyna Pietralik

Państwowa Szkoła Sztuk plastycznych I st.
26-600 Radom, ul. Chałubińskiego 22
Dyrektor: mgr Krystyna Szymańska

Państwowe Ognisko Plastyczne
44-280 Rydułtowy, ul. Mickiewicza 23
Dyrektor: mgr Urszula Berger

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych + internat
35-051 Rzeszów, ul. Staszica 16A
Dyrektor: mgr Roman Barszczewski

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych + internat
16-030 Supraśl, Pl. Kościuszki 1
Dyrektor: Wojciech Sokólski

Liceum Sztuk Plastycznych
70-543 Szczecin, ul. Wawrzyniak 7 b
Dyrektor: mgr Daniel Kopyla

Zespół Szkół Plastycznych (PLSP i Polic. St. Plastyczne) + internat
33-100 Tarnów, ul. Westwalewicza 6
Dyrektor: mgr Jolanta Chiszcz

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
50-082 Wrocław, ul. Piotra Skargi 23
Dyrektor: mgr Jacek Bernacki

Społeczne Liceum Sztuk Plastycznych
"ALA" - Autorskie Licea Artystyczne
53-226 Wrocław, ul. Różana 4/6, tel./fax (0-71) 363-24-55
Dyrektor:Mariusz Budzyński

Społeczne Liceum Ogólnokształcące (*profil)
"ALA" - Autorskie Licea Artystyczne
53-226 Wrocław, ul. Różana 4/6, tel./fax (0-71) 363-24-55
Dyrektor:Mariusz Budzyński

Państwowe Ognisko Kultury Plastycznej
50-071 Wrocław , Plac Wolności 9
Dyrektor: mgr Andrzej Żarnowiecki

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
41-810 Zabrze, ul. Sitki 55, tel. (032) 275-03-13
Dyrektor: mgr Małgorzata Mańka-Szulik

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
22-400 Zamość, ul. Wolności 4
Dyrektor: Anna Hejduk

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
34-500 Zakopane, ul. Kościeliska 35, skr. Poczt. 186
Dyrektor: Stanisław Cukier

Zespół Państwowych Szkół Artystycznych (PPSA I st)
34-500 Zakopane, ul. Sienkiewicza 12
Dyrektor: mgr Lidia Długołęcka - Pinkwart

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
98-220 Zduńska Wola, ul. Sieradzka 29
Dyrektor: mgr Marian Olejniczak

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia
Dyrektor: mgr Alina GajecP O L I C E A L N E    S Z K O Ł Y    A R T Y S T Y C Z N E
W    I N N Y C H    M I A S TA C HPolicealne Studium Ikonograficzne
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigóry 26
tel. (0 834) 26 07
Dyrektor: ks. Leoncjusz Tofiluk

Policealne Studium Plastyczne Rzemiosł Artystycznych
78-316 Brzeźno, Rzepczyno 34
tel. (0 94) 364 23 16
Dyrektor: Marek Dunajewski

Studium Animatorów Kultury
80-305 Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 124/2
tel. (0 58) 53 64 34
Dyrektor: Piotr Bogdanowicz

Studium Sztuk Plastycznych
67-200 Głogów, ul. Perseusza 13
tel. (0 76) 835 55 24
Dyrektor: Ewa Karlińska

Policealne Studium Reklamy
40-097 Katowice, ul. 3 Maja 13
tel. (0 32) 206 85 15
Dyrektor: Tatiana Falczyńska

PSA "Omega" Policealne Studium Zawodowe Projektantów Mody
25-317 Kielce, ul. Radiowa 3
tel. (0 41) 344 51 21
Dyrektor: Lech Łoboda

Studium Animacji Kultury
59-300 Lublin, ul. Kościuszki 9
tel. (0 76) 841 50 95
Dyrektor: Stanisław Tokarczuk

Prywatne Plastyczne Policealne Studium Zawodowe
20-850 Lublin, ul. Paganiniego 17
tel./fax: (081) 441 32 27
Dyrektor: Karol Karwowski
e-mail: poczta@artwyspa.com.pl
http://www.artwyspa.com.pl

Studium Konserwacji Zabytków, Policealna Szkoła Artystyczna II stopnia
80-060 Łódź, ul. Nawrot 12
tel. (0 42) 32 43 36
Dyrektor: Jolanta Walkowska

Policealne Studium Twórczości
90-107 Łódź, ul. Traugutta 12
tel. (0 42) 630 37 30
Dyrektor: Józef Onoszko

Policealne Studium Kulturalno - Artystyczne
45-332 Opole, ul. Reytana 7
tel. (0 77) 453 72 25
Dyrektor: Tadeusz Rogoża

Akademia Sztuk Wizualnych Studium Sztuk Plastycznych
61-819 Poznań, ul. Taczaka 20
tel. (0 61) 853 74 72
Dyrektor: Andrzej Kapela

Policealna Szkoła Artystyczna
60-262 Poznań, ul. Głogowska 90
tel. (0 61) 866 61 29
Dyrektor: Wojciech Michalski

Wielkopolska Policealna Szkoła Fotografii
60-785 Poznań, ul. Grunwaldzka 22
tel. (0 61) 865 65 01
Dyrektor: Jolanta Dębkowska-Zydroń

Policealne Studium Zawodowe Techniki Teatralnej, Reklamy i Wystawiennictwa
08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 2
tel. (0 25) 44 71 48
Dyrektor: Maria Zawczak-Nowosielska

Policealna Szkoła Sztuk Plastycznych
96-500 Sochaczew, ul. Chodakowska 16
tel. (0 49) 42 52 27
Dyrektor: Mirosława Jarmińska

Prywatne Policealne Studium Zawodowe Plastyczne "Opus-Art"
41-200 Sosnowiec, ul. Struga 35
tel. (0 32) 263 94 20, fax 266 85 00
Dyrektor: Józef Karkoszka

ZSA Top - Art.
Policealne Studium Plastyczne i Pomaturalne Studium Animacji Kultury
70-201 Szczecin, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 14
tel. 812 79 90
Dyrektor: Jerzy Wykowski

Studium Policealne - Towarzystwo Nowoczesnej Edukacji
07-100 Toruń, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 6
tel. (0 56) 659 92 41
Dyrektor: Gerard Ostrowski

Studium Sztuki i Techniki Telewizyjnej "Camerimage Film School"
87-100 Toruń, ul. Rynek Nowomiejski 28
tel. (0 56) 64 11 39
Dyrektor: Michał Dudziewicz

Autorskie Studium Projektowania Plastycznego "Abrys"
54-239 Wrocław, ul. Strzegomska 49 A/A 205
tel. 0602 741 694, (0 71) 359 03 33
Dyrektor: Marcin Budzyński


- - - - - - - - - - - - -


Podyplomowe Studium  "OCHRONA   DZIEDZICTWA   KULTUROWEGO"
na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej


- - - - - - - - - - - - -