Bobrów, widok pałacu w krajobrazie, czerwiec 2000 (fot. M. Smoliński)
Powrót