Bobrów, hol drugiej kondygnacji pałacu, czerwiec 1999 (fot. M. Smoliński)
Powrót