Bukowiec, widok pałacu i folwarku od strony południowej, rycina Endlera z pocz. XIX w.,
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze.
Powrót