Bukowiec, elewacja frontowa pałacu, ok. 1800 r., rycina Endlera,
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze.
Powrót