Bukowiec, widok fasady pałacu od strony zachodniej, rycina A. Dunckera,
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze.
Powrót