Bukowiec, punkt widokowy łączący założenie w Bukowcu z założeniem w Karpnikach,
lipiec 1994, (fot. A. Śniegucka-Pawłowska)
Powrót