Bukowiec, herbaciarnia, Archiwum Państwowe we Wroc³awiu, Oddzia³ w Jeleniej Górze.
Powrót