Bukowiec, opactwo, ok. 1800 r., rycina Endlera,
Archiwum Państwowe we Wroc³awiu, Oddzia³ w Jeleniej Górze.
Powrót