Bukowiec, opactwo, ok. 1800 r., miedzioryt von Harnappa z 1827 r.,
Archiwum Państwowe we Wroc³awiu, Oddzia³ w Jeleniej Górze.
Powrót