Bukowiec, widok na stawy w Bukowcu, lipiec 1994, (fot. A. ¦niegucka-Paw³owska).
Powrót