Bukowiec, zabudowania folwarczne, czerwiec 2000, (fot. M. Osinkowska).
Powrót