£omnica, fragment elewacji ogrodowej pa³acu (fot. Z. Michalczyk)
Powrót