£omnica, pa³ac, fragment polichromii (fot. Z. Michalczyk)
Powrót