Łomnica, pałac, fragment portalu wejściowego (fot. Z. Michalczyk)
Powrót