A. Schirmer, Panorama Mysłakowic (Erdmannsdorf), 1 poł. XIX w.,
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze.
Powrót