F. A. Tittel, pałac w Mysłakowicach, 1822 r.,
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze.
Powrót