F. Schinkl, kościół parafialny w Mysłakowicach, 1836 r.,
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze.
Powrót