Medalion z wizerunkiem Fryderyka Wilhelma III i postaciami Ślązaka i Tyrolczyka,
fragment żelaznego krzyża poprzedzającego kościół w Mysłakowicach, zdjęcie przed 1939 r.,
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze.
Powrót