A. Stueler, Fasada pałacu w Mysłakowicach, 1840 r.,
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze.
Powrót