Pałac w Mysłakowicach, wg. ryciny z 2 poł. XIX w.,
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze.
Powrót