Wojanów, fragment podwójnego portalu w elewacji frontowej, (fot. Z. Michalczyk)
Powrót