Wojanów, widok pałacu od strony dziedzińca gospodarczego,
reprodukcja fotografii akwareli z 2 poł. XIX w., z: G. Grundmann, Schinkel, Berlin 1941.
Powrót