Wojanów, widok pałacu od strony ogrodu,
reprodukcja miedziorytu, po poł. XIX w., ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jeleniej Górze.
Powrót