Na okładce:
Postać renesansowa, falsyfikat Umberta Giuntiego czyli tzw. falsario in calcicaccio w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
Fot. Muzeum Narodowe