FALSYFIKATY DZIEŁ SZTUKI
W ZBIORACH POLSKICH


- S p i s   t r e ś c i -


Przedmowa - Jerzy Miziołek, Mieczysław Morka
Wstęp. Falsyfikaty na przestrzeni wieków - Jerzy Miziołek


MONIKA DOLIŃSKA - O dziwnych losach mumii. Fałszywe mumie w Muzeum Narodowym w Warszawie

WIKTOR OBUCHOWSKI - Falsyfikaty z Mnikowa

JERZY KOLENDO - Antyczna inskrypcja łacińska z cmentarzyska pradziejowego na Śląsku. Próba rehabilitacji fałszerstwa jako zjawiska kultury

WOJCIECH NOWIK - "Chopinowskie" listy do Delfiny - meandry sporu z perspektywy czasu

WITOLD DOBROWOLSKI - Falsyfikaty dzieł etruskich w zbiorach polskich

TOMASZ MIKOCKI - Fałszywe w prawdziwym. O antykach nie całkiem prawdziwych i o falsyfikatach nie całkiem fałszywych

PAOLO LIVERANI - Pomiędzy fałszowaniem a "uprawdopodabnianiem"

ANNA SADURSKA - Falsyfikaty w mojej karierze naukowej

JERZY WOJC1ECHOWSKI - Falsyfikaty, kopie i oryginały w albumie rysunków anatomicznych z kolekcji króla Stanisława Augusta

JOLANTA TALBIERSKA - Oryginał, replika i kopia w grafice XV-XVIII wieku

WANDA ZAŁĘSKA - AR-y wczesna porcelana miśnieńska na zamówienia królewskie, jej naśladownictwa, pastisze i fałszerstwa

MICHAŁ GRADOWSKI - Falsyfikaty zabytków złotniczych

DOUGLAS LEWIS - Serie historyzujących popiersi z XIX wieku

ANDRZEJ SZCZERSKI - Wawelskich "Constabli" przypadki

JERZY MIZIOŁEK - Sieneńskie "cassone" w stylu starych mistrzów w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu

GIANNI MAZZONI - Od Sassetty do Fattoriego. Identyfikacja "falsario in calcinaccio"

ANNA ŻAKIEWICZ - Falsyfikaty Witkacego

MIECZYSŁAW MORKA - Kilka uwag o wartości sygnatur oraz pisaniu ekspertyz

PETER J. MARTYN - Wspaniała "staronowa" stolica. Rozważania dotyczące estetyki odbudowanego oraz przebudowanego w latach 1948-1955 centrum Warszawy

JANUSZ ST. KĘBŁOWSKI - Oryginał, replika, kopia... Refleksje na temat kilku pojęć historii sztuki