Elewacja frontowa pałacu Mieroszewskich w Będzinie-Gzichowie,
XVIII w., widok od strony wschodniej, fot. S. Gadomski.

Powrót