Fragment wystawy "Samuel Cygler", fot. S. Gadomski.

Powrót