Pieczęć z herbem miasta Będzina na dokumencie z 1534 r.,
fot. S. Gadomski.

Powrót