MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU
ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok
tel./fax. (0-85) 74-15-448, tel. 74-16-449
e-mail: biuro@muzwojska-bialystok.pl
www.muzwojska-bialystok.pl

Muzeum Wojska w Białymstoku powołano do życia we wrześniu 1968 roku jako oddział Muzeum Okręgowego. Zawdzięczać to można pasji badawczej i kolekcjonerskiej wielu osób związanych z wojskowością. Niemałą rolę odegrała też potrzeba udokumentowania zbrojnych wystąpień, a w związku z tym stworzenia placówki, w której przechowywane przedmioty otoczone byłyby opieką i ocalone przed zapomnieniem. Równocześnie powzięto zamysł utworzenia ośrodka badań nad historią wojskową ziem północno-wschodniej Polski.
Pierwotną siedzibą Muzeum był Pałacyk Gościnny. Bardzo szybko okazało się, iż budynek nie jest już w stanie pomieścić eksponatów, które wciąż napływały. W 1974 roku nastąpiłaprzeprowadzka do budynku przy ulicy Kilińskiego 7, w którym Muzeum mieści się po dziś dzień. O wielkiej roli Muzeum Wojska świadczy fakt, iż w 1976 roku przyznano mu status muzeum autonomicznego o zasięgu makroregionalnym. W 1980 roku zrealizowano projekt utworzenia ośrodka badawczego i tak powstał prężnie działający Ośrodek Badań Historii Wojskowej prowadzący badania naukowe i zajmujący się działalnością wydawniczą.

W Muzeum prezentowanych jest pięć WYSTAW STAŁYCH:
- Sala Rycerska,
- Dzieje oręża polskiego od X do XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem ziem północno-wschodnich jest to kolekcja wiodąca,
- Galeria Rzeźby Batalistycznej Edmunda Majkowskiego,
- Galeria "Żołnierz polski w sztuce ludowej",
- Ekspozycja plenerowa sprzętu wojskowego w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej (ul. Gen. J. Bema 100) zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu.

ZBIORY muzealne obejmują m.in.:
broń białą, palną i uzbrojenie ochronne, umundurowanie polskie i obce, uzbrojenie i sprzęt wojskowy regularnych polskich oddziałów powstańczych i partyzanckich, uzbrojenie orientalne i egzotyczne, broń sportową i myśliwską, chorągwie, sztandary, proporce, wojskowy sprzęt jeździecki, siodła, rzędy końskie, wojskowe oporządzenie, ordery, odznaczenia, odznaki i oznaki wojskowe polskie i obce, malarstwo, grafikę, rzeźbę i medalierstwo batalistyczne, tkaniny dwuosnowowe, ikonografię wojskowo-historyczną, ryciny, rysunki, fotografie, archiwalia, rękopisy, mapy, dokumenty osobiste, dyplomy, druki ulotne, księgozbiór specjalistyczny z zakresu historii wojskowości i muzealnictwa wojskowego, pamiątki, sprzęt lotniczy, pancerny, artyleryjski i uzbrojenie okrętów wojennych.

Muzeum organizuje również WYSTAWY CZASOWE. Obecnie można zobaczyć następujące ekspozycje:
- Formacje graniczne Polski północno-wschodniej w latach 1918-1939.
- Walki o Białystok. W 80-tą rocznicę wojny 1920 roku i Bitwy Nadniemeńskiej.
- Akcje i obligacje Polski XVIII-XX w.
- Ryngrafy i szkaplerze.

OFERTA OŚWIATOWA Muzeum obejmuje:
- oprowadzanie z przewodnikiem,
- lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej, w tym także zajęcia dla osób niepełnosprawnych,
- organizowanie konkursów historycznych,
- koło fortuny dla najmłodszych.

Lekcje najlepiej jest zamawiać na kilka dni wcześniej telefonicznie: (0-85) 74-16-449 wew. 17 lub pisemnie:
fax. 74-15-448, dział Reklamy i Promocji Wystaw.

Muzeum prowadzi DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ, w której najważniejszą rolę odgrywa Ośrodek Badań Historii Wojskowej. Organizowane są:
- promocje książek,
- konserwatoria na temat historii wojskowości,
- konferencje i sesje historyków wojskowości, (np. międzynarodowa konferencja na temat Bitwy Nadniemeńskiej 1920 r.)
- konsultacje naukowe i konserwatorskie.

W ramach DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ Muzeum publikuje:
- Zeszyty Naukowe, Muzeum Wojska, t. 6-12
- Drobna szlachta podlaska w XVI-XIX w. Materiały z sympozjum w Hołnach Mejera, 26-27 maja 1989 roku, pod red. S. Kuczyńskiego, 1991
- Piłsudski w Białymstoku, 1993
- M. Krajewska, Bibliografia Muzeum Wojska w Białymstoku (1968-30.09.1993) , 1993
- Księga Jubileuszowa Muzeum Wojska 1968-1998, 1999
- W. Niemirycz, Wspomnienia warszawskiego numizmatyka, 2000

Seria "generałowie":
- A.Suchcitz, Generałowie wojny polsko-sowieckiej, 1993
- K. Filipow, Generał Nikodem Sulik, 1996
- Arcybiskup generał brygady Sawa, 1997

Seria "źródła":
- T. Radziwonowicz, W budowie Niepodległej, 1995

Seria "pomniki niepodległości":
- U. Kraśnicka, Kościół - pomnik, 1997

Seria "monografie":
- M. Klimecki, K. Filipow, Legiony to ... Szkice z dziejów Legionów Polskich, 1998
- Pociągi pancerne 1918-1943. Organizacja - struktura - działania wojenne, 1999

Seria "pamiętniki":
- S. Nilski-Łapiński, A. Kron, Listopad we Lwowie 1918 r., 1993
- N. Sulik, Okruchy wspomnień, 1993
- P. Powierza, Moje wspomnienia z powstania 1863 r., 1996
- W. Polaszek, Twierdzą nam będzie każdy próg, 1999

Seria "pułki":
- J. Lisicki, Strzelcy grodzieńscy, 1995
- A. Dobroński, K. Filipow, Strzelcy kresowi z Zambrowa, 1995
- A. Dobroński, K. Filipow, 42 pułk piechoty, 1996
- M. Gajewski, Huzarzy śmierci wojny 1920 roku, 1996

Seria "ordery polskie":
- K. Filipow, Order Virtuti Militari, 1990
- K. Filipow, Krzyż i Medal Niepodległości, 1998

MUZEUM WOJSKA w Białymstoku
ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok
tel./fax.(0-85) 74-15-448, tel. 74-16-449, 74-16-442, 74-16-438, 73-28-663
e-mail: biuro@muzwojska-bialystok.pl
www.muzwojska-bialystok.pl

Muzeum czynne:
od wtorku do niedzieli: 9.30-17.00,
w niedzielę wstęp bezpłatny

Dyrektor: Dr Krzysztof Filipow
Kierownicy działów:
- Ośrodek Badań Historii Wojskowej: dr Krzysztof Filipow
- Dział Historyczny: mgr Urszula Kraśnicka
- Dział Promocji i Reklamy Wystaw: mgr Irena Kosztyła

Dojazd:
- z dworca PKP autobusami linii: 1, 2, 4, 10, 21
- z dworca PKS autobusami linii: 19

Z A P R A S Z A M Y !


Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych