MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W GŁOGOWIE
- Zamek Książąt Głogowskich -
ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów
tel./fax (0-76) 34-10-81, 33-30-38

Siedzibą Muzeum jest Zamek Książąt Głogowskich, którego początki sięgają czasów panowania księcia Konrada - 2. poł. XIII w. Pierwotnie tworzyły go prawdopodobnie budynki drewniane otoczone wałem drwniano ziemnym oraz wolnostojąca, murowana, cylindryczna wieża obronna. W 2 poł. XVII w. nadano budowli charakter rezydencji pałacowej. W 1945 r. zamek legł w gruzach. Odbudowano go w latach 1971-1981. Przywrócono barokowy wystrój zewnętrzny z XVIII w., a większość wnętrz przystosowano na sale muzealne.
Jeszcze przed rozpoczęciem odbudowy zamku, w jego tymczasowo zaadaptowanych salach rozpoczęło w 1967 r. działalność głogowskie Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa Metali Kolorowych. Jego zaczątkiem była utworzona w 1965 r. Izba Muzealna.
Po licznych zmianach i latach rozwoju, muzeum przemianowane zostało z początkiem 1992 r. na Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

Muzeum dysponuje bogatymi zbiorami archeologicznymi pochodzącymi głównie z badań wykopaliskowych, prowadzonych na terenie budowy Huty Miedzi "Głogów" (w latach 60. i 70.), na Ostrowiu Tumskim (gród piastowski) i na Starym Mieście w Głogowie. W wyniku odkryć i badań zgromadzono liczący około 21 tysięcy sztuk zbiór numizmatyczny.

Ponadto w zbiorach muzeum znajdują się pochodzące głównie z darów i zakupów: dokumenty, pieczęcie, detale architektoniczne i płyty nagrobne, militaria, wyroby rzemiosła artystycznego oraz zbiory sztuki, wśród których najliczniejszą grupę stanowi malarstwo współczesne.

Niewątpliwie najciekawszymi eksponatami w zbiorach Muzeum są:
- skarb ponad 20 tysięcy monet średniowiecznych z XIII w. odkryty w 1987 r. na terenie ogródków działkowych w Głogowie (obecnie w konserwacji i opracowaniu);
- skarb ozdób i monet srebrnych z X w. odkryty w Obiszowie: miecz rady miejskiej Głogowa z 1726 r.;
- fragment romańskiej płyty nagrobnej;
- XI-wieczny, gotycki tympanon z kościoła św. Mikołaja z Głogowie;
- XVI-wieczne konsole z Bramy Odrzańskiej w Głogowie;
- unietycki skarb przedmiotów brązowych z Głogowa (poł. II tysiąclecia p.n.e.).

Zbiory Muzeum prezentowane są na WYSTAWACH STAŁYCH:
- "Pradzieje województwa Legnickiego"
- "Historia miasta i księstwa głogowskiego"
- "Losy tułaczy"
- "Muzeum Odry"
- "Narzędzia wymiaru sprawiedliwości"

Muzeum posiada bibliotekę, której księgozbiór - głównie z zakresu archeologii i historii - udostępniony jest na miejscu.

Opracowanie według tekstu: MUZEA WOJEWÓDZTWA LEGNICKIEGO, Legnica 1996MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE w Głogowie
- Zamek Książąt Głogowskich -
ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów
tel./fax (0-76) centrala: 34-10-81, sekretariat: 33-30-38
strona www

Muzeum czynne:
od środy do niedzieli w godzinach od 10.00 do 17.00
Na życzenie przewodnik oprowadza grupy zwiedzających (powyżej 10 osób).

Z A P R A S Z A M Y !Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych