Fasada zachodnia kościoła poklasztornego oo. bernardynów - obecnie siedziba Muzeum Regionalnego w Jaworze, fot. Cz. Czekiel.

Powrót