Polichromie na ścianie południowej kościoła poklasztornego,
fot. Cz. Czekiel.

Powrót