Wnętrze Kościoła Pokoju w Jaworze, 1654-55, fot. Cz. Czekiel.

Powrót