Samuel Przypkowski (1592 - 1670), arianin, filozof i poeta

Powrót