Feliks Przypkowski (1872 - 1951), lekarz, astronom i gnomonik

Powrót