Zegar słoneczny pionowy wielokrotny, grawerowany na płycie ołowianej
Merten V. Helsenehr, Dania 1637 r.

Powrót