Budynki Muzeum - widok od rynku w Jędrzejowie.
Z lewej dawna apteka z XVIII w., przebudowana w XIX i XX w.
Z prawej dom Przypkowskich z 1906 r.

Powrót