MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH
AL. Korfantego 3, 40-005 Katowice
tel. (0-32) 259-98-04, 258-56-61

Idea Muzeum Śląskiego w Katowicach zrodziła się w 1924 roku wraz z powstaniem Towarzystwa Muzeum Ziemi Śląskiej, którego zadaniem było gromadzenie pamiątek kultury materialnej i duchowej wytworzonej na tej ziemi. Trzy lata później wojewoda śląski utworzył Oddział Sztuki i powołał konserwatora wojewódzkiego, któremu powierzył organizację placówki muzealnej. 23 I 1929 roku wolą Sejmu Śląski ukonstytuowało się formalnie Muzeum Śląskie. Wybuch II wojny św. przeszkodził w oddaniu nowego gmachu Muzeum. W styczniu 1945 r. rozpoczęto odbudowę Muzeum Śląskiego w Bytomiu, dokąd hitlerowcy wywieźli zbiory i wyposażenie katowickiej placówki. Jednak część zbiorów zginęła bezpowrotnie.
Problem wznowienia działalności Muzeum Śląskiego, choć podnoszony już w pierwszych dniach po wyzwoleniu, doczekał się rozwiązania dopiero w 1984 r. w wyniku działalności powstałego w 1981 roku Społecznego Komitetu Odbudowy Muzeum Śląskiego. Restytuowane muzeum Śląskie w Katowicach rozpoczęło swą działalność w XII 1984 r. w jednym pokoju budynku przy al. W. Korfantego (ówcześnie Armii Czerwonej). Prace adaptacyjne zakończono w 1992 r. otwarciem sal ekspozycyjnych na trzecim piętrze.

Współczesne Muzeum Śląskie jest placówką naukowo-badawczą, zajmującą się zarówno sztuką nowoczesną jak i historią i kulturą Śląska. Swymi zainteresowaniami zbierackimi i badawczymi obejmuje całą Polskę w zakresie sztuki oraz sztuki ludowej, zaś Śląsk i pogranicze w zakresie historii, archeologii, etnografii i techniki. Większość zgromadzonych zbiorów (ponad 50 tys. eksponatów) została zebrana w latach 1985-1991, natomiast zbiór 180 eksponatów malarstwa polskiego XIX i XX w. pochodzący ze zbiorów przedwojennego Muzeum Śląskiego oraz zbiory grafiki, rzeźby i rzemiosła artystycznego zostały przejęte z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w 1988 i 1996 r.
Do kolekcji malarstwa polskiego Muzeum należą dzieła wybitnych malarzy: Teodora Axentowicza, Olgi Boznańskiej, Józefa Chełmońskiego, Jana Cybisa, Tytusa Czyżewskiego, Eugeniusza Eibischa, Juliana Fałata, Aleksandra i Maksymiliana Gierymskiego, Artura Grottgera, Mojżesza Kisslinga, Jana Matejki, Józefa Mehoffera, Henryka Rodakowskiego, Stanisława Witkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Alfreda Lenicy, Henryka Stażewskiego, Jerzego Tchórzewskiego, Jana Tarasina, Edwarda Dwurnika, Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Dudy-Gracza.

W tworzeniu kolekcji Muzeum Śląskiego dużo uwagi poświęcono wybitnym twórcom środowiska śląskiego. Znajduja się tu prace m.in. Urszuli Broll, Zdzisława Stanka, Andrzeja Urbanowicza, Romana Nowotarskiego, Zygmunta Lisa, Tadeusza Siary, Tadeusza Czobera. Na szczególną uwagę zasługuje również zbiór projektów scenograficznych znakomitych polskich scenografów, m.in.: Andrzeja Wajdy, Andrzeja Majewskiego, Otto Axera. Od 1991 r. zbiór ten stanowi część kolekcji Centrum Scenografii Polskiej Oddziału Muzeum Śląskiego przy pl. Sejmu Śląskiego
Muzeum jest również właścicielem dwóch "teatrów malowanych" zrealizowanych przez Franciszka Starowieyskiego w 1986 i 1988 r. W kolekcji rzeźby Muzeum Śląskiego prezentowane są prace Xsawerego Dunikowskiego, Władysława Hasiora, Adama Myjaka, Jerzego Beresia.
W działach historii i kultury regionu na szczególną uwagą zasługuje kolekcja kobiecego stroju ludowego bytomskiego i Śląska Cieszyńskiego oraz kolekcje 229 zapinek do sukien cieszyńskich z XVIII i XIX w.

Muzeum prowadzi na szeroką skalę prace naukowo-badawcze w zakresie opracowania zbiorów oraz podejmowania badań terenowych. Archeolodzy z Muzeum Śląskiego od 1986 roku prowadzą badania na stanowiskach:
- z okresu neolitu w Samborowicach,
- kultury łużyckiej w Orzechu i Pietraszynie,
- wczesnośredniowiecznych w Kamieniu oraz okresu rzymskiego w Będzinie-Żychcicach.

MUZEUM ŚLĄSKIE w Katowicach
AL. Korfantego 3, 40-005 Katowice
tel. (0-32) 259-98-04, 258-56-61

Strona oficjalna muzeum: www.muzeumslaskie.art.plZ A P R A S Z A M Y !Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych