MUZEUM GEOLOGICZNE W KIELCACH
ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce
tel. (0-41) 361-25-37 (w. 249), fax 361-24-93

Muzeum istnieje od roku 1963, jako integralna część Oddziału Świętokrzyskiego PIG, początkowo jako archiwum zbiorów od 1992 roku udostępnione dla zwiedzających.

Wystawa stała:
- "600 milionów lat historii Gór Świętokrzyskich" skały i skamieniałości ze wszystkich okresów geologicznych od początku ery paleozoicznej (kambr) do ery kenozoicznej (czwartorzęd); kolekcja koralowców dewońskich, okazy krzemieni pasiastych, tropy dinozaurów, szkielet wieloryba Pinocetus polonicus z Pińczowa, surowce budowlane i mineralne: rudy żelaza, miedzi, cynku i ołowiu, siarka, skały dekoracyjne.
- "Marmury" świętokrzyskie.

Wystawy czasowe:
- "Wapienne skarby" - występowanie węglanu wapnia w przyrodzie, jego postacie mineralne, różne rodzaje wapieni, zjawiska krasowe, marmury w rzeźbie i w budownictwie, gospodarcze wykorzystanie węglanu wapnia - korzyści i zagrożenia. - "Rośliny lasu karbońskiego",(1992), wypoż. z Muzeum Ziemi PAN
- "Polska siarka 1953-1993", (1993)
- "Dinozaury - od jury w Górach Świętokrzyskich do 'Parku Jurajskiego'",(1994)
- "Antarktyda - geologiczne świadectwo przeszłości",(1995)
- "Tęcza w kamieniu", (1996)
- "Różnych marmurów są kopalnie...", (1997)
- "Przedziwny świat muszli", (1997)
- "Okruchy mikroświata", (1998), wypoż. z Muzeum Geologicznego PIG W-wa
- "Bursztyn -skarb dawnych mórz", (1999), wypoż. z Muzeum Ziemi PAN
- "Dinozaury wracają w Góry Świętokrzyskie - makieta dilofozaura", (1999)

Oferta oświatowa:
Dla zorganizowanych grup wycieczkowych zwiedzanie połączone z prelekcją na temat budowy geologicznej regionu i objaśnieniami, możliwe rozszerzenie wiadomości na temat geologii i paleontologii (mapy geologiczne i ich powstawanie, historia górnictwa świętokrzyskiego, znaleziska tropów dinozaurów, itp.). Niedaleko od gmachu Oddziału Świętokrzyskiego PIG kamieniołom - amfiteatr Kadzielnia ze ścieżkami spacerowymi i dydaktycznymi.

Muzeum Geologiczne Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego
ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce
tel. (0-41) 361-25-37 (w. 249), fax 361-24-93
e-mail: muzeum@pgi.kielce.pl

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
Dla zorganizowanych grup wycieczkowych możliwość zwiedzenia także w godzinach popołudniowych, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PIG: doc. dr hab. Zbigniew Kowalczewski
st. kustosz Muzeum Geologicznego: mgr Jolanta Studencka

Z A P R A S Z A M Y !Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych