MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ W KŁODZKU
ul. Łukasiewicza 4, 57-300 Kłodzko
tel./fax (0-74) 867-35-70, 867-38-95, fax (0-74) 865-96-65
e-mail: mzk-klodzko@wp.pl

Powstałe w 1963 roku Muzeum Ziemi Kłodzkiej swoim zasięgiem obejmuje teren Kotliny Kłodzkiej. Zainteresowania i działania Muzeum skupiają się wokół tematyki miasta, regionu, jego historii, przyrody i sztuki. Obszar Ziemi Kłodzkiej zachwyca pod względem geograficzno - krajobrazowym, zaś jego dzieje, zmienność etniczna, polityczna i kulturowa czynią zeń niezwykle interesujące pole badań i zbieractwa muzealnego.
Największe kolekcje w zbiorach Muzeum stanowią:
zbiory cyny, numizmatów, zegarów śląskich z doby uprzemysłowienia na Dolnym Śląsku, szkła unikatowego, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku artystów działających na Ziemi Kłodzkiej po 1945 roku.
Interesującym zbiorem literatury regionalnej dysponuje biblioteka naukowa, przekształcana w ośrodek wiedzy i informacji o regionie. Muzeum mieści się w barokowym budynku dawnego konwiktu jezuickiego z przełomu XVII i XIII w., którego adaptacji na cele muzealne dokonano w latach 1976-86. Zachowano wszystkie elementy zabytkowej budowli, jej pierwotny układ i wystrój architektoniczny. Do najpiękniejszych wnętrz należą:
- biblioteka (dawny refektarz),
- dwukondygnacyjna sala koncertowa (była kaplica św. Alojzego),
- Salon Złoty,
- sala konferencyjna,
- barokowa klatka schodowa.
W holu pierwszego piętra powstała sala audiowizualna. W podziemiach zachowały się średniowieczne piwnice. W muzealnym ogrodzie można obejrzeć lapidarium. Muzeum Ziemi Kłodzkiej, obok gromadzenia i opracowywania zbiorów, prowadzi działalność popularyzatorską poprzez wydawnictwa związane z kierunkiem swoich zainteresowań, odczyty, wykłady, lekcje muzealne, koncerty kameralne i wernisaże. W ramach pracy naukowej współpracuje z szeregiem instytucji naukowych oraz organizacji i towarzystw społeczno - kulturalnych w kraju i za granicą. Od 1985 roku wydawany jest muzealny periodyk Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej (w przygotowaniu nr 7), redagowany przez Kolegium Wydawnicze Muzeum Ziemi Kłodzkiej, w skład którego wchodzą naukowcy wrocławscy.

WYSTAWY STAŁE
-"Współczesne kłodzkie szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa Ziemi Kłodzkiej" - trzon ekspozycji tworzy 205 unikatowych dzieł projektantów i artystów szkła mieszkających na Ziemi Kłodzkiej i działających w dolnośląskich hutach po roku 1945. Zaprezentowano zestawy prac m.in.: Z. Horbowego, W. Turkiewicza, Z. Janoty, S. Sadowskiego, S. Gołdyna, E. Gerczuk - Moskaluk, J. Robaczewskiego. Tłem dla kolekcji współczesnej jest część historyczna wystawy, obejmująca wyroby dawnego przemysłu szklarskiego, którego tradycje na Ziemi Kłodzkiej sięgają średniowiecza.

EKSPOZYCJE CZASOWE
- "Dom w zwierciadle minionego czasu"

- "Przestrzeń kulturowo-społeczna na przełomie XIX i XX wieku". Czynna do 22 VI 2003 r. Zorganizowana w ramach III KŁODZKICH SPOTKAŃ MUZEALNYCH 2001-2002. Zbudowana w oparciu o studia nad monografią historyczną miasta, a także dzięki wspomnieniom byłych kłodzczan - zwłaszcza prof. Margarety Erber, której tekst W domu moich rodziców jest motywem przewodnim wystawy, przypominającej jak wyglądał dom mieszczański na Śląsku, w Kłodzku. Wystawę przygotowano przede wszystkim w oparciu o zbiory kłodzkiego Muzeum. Jej organizację: zakup części eksponatów, prace konserwatorskie, druk plakatu i katalogu, zrealizowano dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wiele interesujących obiektów - na wystawie zaprezentowano ich ponad 1 000 - użyczyły osoby prywatne i muzea dolnośląskie, z Muzeum Narodowym we Wrocławiu na czele.

- "Ziemia Kłodzka w fotografii Tomasza Gmerka". Czynna do maja 2003 r. Tomasz Gmerek urodził się w 1960 w Nowej Rudzie. Wychowywał się we Wrocławiu, gdzie w 1985 ukończył studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie biologii. Fotografię uprawia od lat siedemdziesiątych. W latach 1986-1992 pracował jako fotograf w Muzeum Okręgowym w Wałbrzychu. Od 1991 prowadzi własne studio fotografii reklamowej - jego zdjęcia publikowane są w szeregu wydawnictwach albumowych, kalendarzach i przewodnikach. Od 10 lat mieszka i pracuje w Kłodzku. Zafascynowany Kotliną Kłodzką dokumentuje jej urodę. Jest członkiem Kłodzkiego Klubu Fotograficznego. Od 1999 prowadzi pracownię fotograficzną Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Autor kilku wystaw indywidualnych i uczestnik szeregu zbiorowych prezentowanych na terenie Polski, Czech, Francji i Niemiec.

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA
Muzeum poleca lekcje muzealne z następujących tematów:
- Historia turystyki na Ziemi Kłodzkiej,
- Legendy Ziemi Kłodzkiej,
- Kłodzkie szkło artystyczne w zbiorach Muzeum,
- Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie,
- Kamień czy skała, wszystko trzeba chronić,
- Fara kłodzka, dzieje i wyposażenie wnętrza,
- Historia zakonu kanoników regularnych - augustianów w Kłodzku,
- Lekcja popularyzująca postać i dokonania I. Łukasiewicza (wraz z pokazem filmu dokumentalnego),
- Pokazy filmów popularyzujących zabytki i walory turystyczne Ziemi Kłodzkiej

Zgłoszenia przyjmuje Dział Naukowo-Oświatowy, pokój nr 7, tel. (0-74) 867-35-70, wew. 23 (prosimy o kilkudniowe wyprzedzenie).

Biblioteka Naukowa funkcjonuje jako samodzielny dział muzeum. Gromadzi, opracowuje i udostępnia pracownikom tej instytucji niezbędne w ich bieżącej pracy publikacje. Obok tego pozyskuje materiały związane z Ziemią Kłodzką, zarówno te wydane przed 1945 r., jak i w okresie powojennym. Wiąże się to z planami utworzenia centralnego na Ziemi Kłodzkiej miejsca gdzie gromadzony będzie materiał do studiów i badań nad przeszłością i współczesnością regionu. Księgozbiór liczy obecnie ponad 4600 woluminów. Składają się na nie publikacje z zakresu historii powszechnej, historii polski, etnografii, religioznawstwa, numizmatyki, turystyki, sztuki. Na szczególną uwagę zasługują zbiory regionalne, na które składają się wydawnictwa w języku polskim, czeskim i niemieckim. W ramach tego działu gromadzone są zbiory specjalne: dokumentacje konserwatorskie i historyczno - architektoniczne zabytków regionu, dokumenty życia społecznego, teczki wycinków prasowych, a także czasopisma lokalne ukazujące się aktualnie w miastach Ziemi Kłodzkiej. W wyniku prac nad monografią miasta Kłodzka biblioteka otrzymała w 1994 r. materiał studyjny do wykorzystania przez czytelników. Przestronne i wygodne wnętrze biblioteki przystosowano tak, by w ciszy i skupieniu korzystać z jej zbiorów.
Biblioteka czynna jest od środy do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Wystawom i innym imprezom towarzyszą katalogi, plakaty, informatory i zaproszenia. Od 1985 roku wydawane jest czasopismo o charakterze naukowym Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Nad edytorską działalnością muzeum czuwa Kolegium Wydawnicze Muzeum Ziemi Kłodzkiej, w skład którego wchodzą specjaliści różnych dziedzin nauki. Do bibliofilskich wydawnictw muzeum należy wydana w 1985 roku teka grafik Panoramy miasta Kłodzka. Zawiera ona 10 numerowanych kopii starych grafik kłodzkich wykonanych w technice akwaforty. Wysoki poziom edytorski i niewielki nakład stanowią o wartości tej publikacji (pojedyncze odbitki grafik można nabyć w szatni muzealnej). W 1998 roku została wydana monografia Kłodzka pt. Kłodzko. Dzieje miasta (praca zbiorowa pod red. R. Gładkiewicza), cena: 120 zł. W czerwcu 1999 r. wydawnictwo to otrzymało wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki w Ogólnopolskim Konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku, a we wrześniu muzeum otrzymało specjalne wyróżnienie za jego przygotowanie przyznane przez Jury Konkursu na prace z zakresu historii regionalnej, ogłoszonego z okazji XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wrocławiu.

W kasie muzeum można ponadto nabyć:
- Oblicze miasta, Kłodzko 1986, s.100, cena: 1,20 zł;
- Oczy czasu ( katalog zegarów ), Kłodzko 1990, s.78, cena: 2,20 zł;
- Michał Klahr Starszy, Kłodzko 1992, s. 48, cena: 4,50 zł;
- Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej, nr 3 z 1990, s. 170, cena: 3 zł; nr 4 z 1992, s. 161, cena: 3 zł; nr 5 z 1994, s. 224, cena: 4,50 zł; nr 6 z 1998, s. 192, cena: 10 zł;
- Ziemia Kłodzka w dawnej kartografii, Kłodzko 1995, s. 20, cena: 6 zł;
- Współczesne kłodzkie szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 1997, s. 145, cena: 18 zł;
- Grafika i malarstwo pejzażowe na Ziemi Kłodzkiej w XX stuleciu, Kłodzko 1999, s. 14, cena: 5 zł;
- Zdroje Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko - Wrocław 2000, s. 184, cena: 25 zł
- Dom w zwierciadle minionego czasu, Kłodzko 2001, s. 119, cena: 20 zł
- W krainie Śnieżnika. Pejzażyści Ziemi Kłodzkiej 1 połowy XX w., Wrocław 2001, s. 81, cena: 40 zł
oraz wydawnictwa z zakresu historii i kultury Kłodzczyzny i Śląska i czasopisma regionalne.


MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ w Kłodzku
ul. Łukasiewicza 4, 57-300 Kłodzko
tel./fax (0-74) 867-35-70
e-mail: mzk-klodzko@wp.pl
Dyrektor Lucyna Świst

Czynne:
od środy do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00
w soboty i niedziele od 11.00 do 17.00
w poniedziałki i wtorki muzeum nieczynne

Bilety:
normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, grupowy 2 zł
w niedziele wstęp wolny,

Opłaty dodatkowe: fotografowanie 10 zł, filmowanie 20 zł, oprowadzanie grup 10 zł, prowadzenie lekcji muzealnych 20 zł, rezerwacja tel. (0-74) 867-35-70, 867 38 95, fax (074) 865 96 65


Zapraszamy tradycyjnie:
- w ostatnią sobotę maja na Giełdę Skał i Minerałów
- w ostatnią niedzielę maja na Targi Staroci

Zapraszamy także do kawiarni „Muzealna” czynnej w godzinach otwarcia Muzeum


Z A P R A S Z A M Y !Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych