MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO W KOŁOBRZEGU
ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg
tel. (0-94) 35-252-54, fax 35-252-53.

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu jest placówką wpisaną do Państwowego Rejestru Muzeów pod pozycją 8. Powstało w 1963 roku. Obecnie podlega Starostwu Powiatowemu w Kołobrzegu. Siedziba znajduje się w klasycystycznym pałacyku mieszczańskim (tzw. pałac Braunschweigów) z początku XIX wieku. Muzeum posiada także zespół obiektów przy ulicy E. Gierczak 5 (średniowieczna kamieniczka, pawilon wystawowy i teren przyległy).

WYSTAWA GŁÓWNA "Dzieje oręża polskiego" znajduje się w pawilonie wystawowym przy ulicy E. Gierczak 5 i terenie przyległym. Obejmuje czasy od początków państwa polskiego (druga połowa X wieku) do końca drugiej wojny światowe (1945). Zaczyna się bogatą kolekcją militariów wczesnośredniowiecznych (80 włóczni, 46 toporów, 4 miecze, noże bojowe, łuk, ostrogi, strzemiona i fragmenty uprzęży końskiej). Dużą atrakcją są dwie łodzie: dłubanka z IX wieku i łódź o konstrukcji dłubankowo-klepkowej z początku XIV wieku.
Na wystawie zobaczyć można wszystkie typy uzbrojenia zaczepnego i ochronnego używanego na ziemiach polskich i państw sąsiednich we wszystkich okresach dziejowych. Bogato reprezentowana jest artyleria XVIII i początku XIX wieku w tym unikatowy zbiór pocisków artyleryjskich (ponad dwa i pół tysiąca pozycji inwentarzowych) zebranych na pobojowiskach kołobrzeskich z wojny siedmioletniej i 1807 roku. Są wśród nich egzemplarze rzadkie w skali światowej, jak granat i kilka odłamków granatów do tak zwanej sekretnej haubicy Szuwałowa (Rosja) z wojny siedmioletniej, karkasy i kompletne bomby artyleryjskie.
Niewątpliwą atrakcją jest bogaty zbiór, jeden z największych, polskich mundurów wojskowych i paramilitarnych z pierwszej i drugiej wojny światowej (ponad 200 kompletów mundurowych na manekinach i kilkaset drobniejszych przedmiotów). Są wśród nich między innymi oryginalne mundury Armii Wielkopolskiej z 1919 roku, dwa mundury szwoleżerów (1 i 3 p.), mundury związane z Gdańskiem w 1939 roku i wiele innych liczących się w muzealnictwie eksponatów. Zobaczyć tu można też wszystkie podstawowe typy uzbrojenia Wojska Polskiego w 1939 roku, bogaty zbiór orderów i odznak pamiątkowych, a także indywidualne pamiątki po żołnierzach.
W sali techniki, obok samolotu P0-2, motocykla Sokół-600 i pięciu samochodów wojskowych z okresu drugiej wojny światowej są też różne urządzenia precyzyjne na przy­kład niemiecka maszyna szyfrująca "Enigma".
Sprzęt ciężki z XX wieku w znacznej części eksponowany jest czasowo na wolnym powietrzu. Jest tu 6 samolotów, 38 dział i moździerzy, 3 czołgi, 5 dział samobieżnych i 6 wyrzutni rakietowych. W środkowej części wystawy plenerowej znajduje się maszt i kilka przedmiotów z ORP "Burza".

MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO w Kołobrzegu
ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg,
tel. (0-94) 35-252-54, fax 35-252-53.

Muzeum czynne:
- we wtorki, czwartki, piątki i soboty w godzinach od 9.00 do 15.00
- w środy w godzinach od 12.00 do 17.00
- w niedziele (tylko część plenerowa) w godzinach od 9.00 do 16.00
Cena biletu 6 zł.
W sezonie letnim, odpowiednio do potrzeb, muzeum czynne jest w dodatkowych dniach i godzinach

W budynku przy ulicy Armii Krajowej 13 znajduje się biblioteka naukowa i gabinet zbiorów specjalnych (czynne w dni pracy w godzinach od 8.00 do 15.00), a także oddział Muzeum Miasta Kołobrzegu. W przygotowaniu jest stała wystawa poświęcona dziejom miasta. Będą tam między innymi zabytki pozyskane w czasie badań archeologów Polskiej Akademii Nauk. Obecnie czynna jest stała wystawa zbiorów metrologicznych i czasowa wystawa archeologiczna "Miasto odkrywane, Kołobrzeg XIII-XV w".

Wystawa czynna jest:
- w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 15.00,
- w środy w godzinach od 12.00 do 17.00.
Cena biletu 3 zł.


Z A P R A S Z A M Y !


Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych