MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE
21-132 Kamionka
tel. (0-81) 85 28 300, fax (0-81) 85 28 350

Muzeum zostało utworzone z rezydencji Zamoyskich decyzją resortu kultury i sztuki PKWN z 4 listopada 1944 roku pod nazwą Państwowe Muzeum Narodowe, następnie nosiło nazwę Państwowy Ośrodek Muzealny. W latach 1955-1976 działało jako Centralna Składnica Muzealna Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1976 roku zostało powtórnie udostępnione publiczności jako Muzeum-Pałac w Kozłówce; a od roku 1992 nosi nazwę Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Wnętrza pałacowe z przełomu XIX i XX wieku. Początki zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce datowane są na pierwszą połowę XVIII wieku. Ówcześni właściciele Tekla z Pepłowskich i Michał Bielińscy wybudowali pałac, oficynę południową, dwie kordegardy oraz stajnię i powozownię. Za czasów Konstantego Zamoyskiego, pierwszego ordynata kozłowieckiego, na przełomie XIX i XX wieku rozbudowano i przebudowano zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce. Dobudowano wówczas oficynę północną, kaplicę i teatralnię.

W trakcie przebudowy w latach 1898-1911 wnętrza pałacu otrzymały nowy wystrój: neorokokowe i neoregencyjne plafony, marmurowe kominki, miśnieńskie piece, ozdobne dębowe parkiety. Pokoje zostały urządzone w stylu II Cesarstwa. Ściany zawieszono obrazami i lustrami w bogatych złoconych ramach, okna przesłonięto kotarami i lambrekinami z jedwabnego adamaszku lub haftowanego aksamitu. Wnętrza wypełniły wysokiej klasy meble od barokowych do charakterystycznych dla drugiej połowy XIX w. neostylów. Wnętrza pałacowe zachowały swój charakter, układ architektoniczny, wystrój i autentyczne wyposażenie z czasów Konstantego Zamoyskiego.

WYSTAWY STAŁE:
- Wnętrza pałacowe z autentycznym wyposażeniem z przełomu XIX i XX w. Kozłowieckie zbiory dawnego malarstwa, rzeźby, grafiki i rysunku obejmują głównie portrety rodziny Zamoyskich (np. Zofii Zamoyskiej rysowany przez François Gerarda, Konstantego i Anieli Zamoyskich pędzla Leopolda Horowitza, popiersie Andrzeja Zamoyskiego dłuta Marcelego Guyskiego) i rodzin spokrewnionych (m.in. Czartoryskich, Potockich), malarstwo historyczne (obrazy Franciszka Smuglewicza i Józefa Oleszkiewicza), pejzaże (G. P. Panniniego, J. O. Harmsa) oraz liczny zespół kopii malarstwa europejskiego. Dział rzemiosła artystycznego zawiera między innymi porcelanę miśnieńską, wyroby manufaktury w Sevres i innych wytwórni europejskich, dwa duże serwisy szklane (jeden z herbami Zamoyskich) i takie rarytasy sztuki złotniczej, jak złocona ważka Martina Guillaume Biennais, nadwornego złotnika Napoleona I, czy wyrzeźbiona w agacie figurka dzika, pochodząca ze słynnej firmy złotniczej Carla Faberge, dostawcy dworu cara Mikołaja II. W skład zbiorów rzemiosła wchodzą także zabytkowe meble.

- Kaplica pałacowa.
Wzniesiona w latach 1903-1909 wg projektu Jana Heuricha mł. Wzorowana na kaplicy królewskiej z Wersalu. W prezbiterium witraż ze sceną Zwiastowania, pozostałe witraże z dekoracją geometryczną i herbem Zamoyskich. Ołtarz zdobiony brązami (figurami aniołów, główkami puttów i motywami roślinnymi: antepedium z przedstawieniem złożenia do grobu) odlanymi przez francuską firmę Le Val d'Osne. Organy z mechanizmem grającym organolą, zbudowane w 1907 roku przez niemiecką firmę E. F. Walckera w Ludwigsburgu. Wykuta w białym marmurze kopia nagrobka Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej (oryginalny nagrobek dłuta Lorenzo Bartoliniego w kościele Santa Croce we Florencji).

- Galeria Sztuki Realizmu Socjalistycznego.
W Muzeum znajdują się bogate zbiory sztuki z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, które liczą ponad 1600 rzeźb, obrazów, rysunków, grafik i plakatów. Znajdują się wśród nich dzieła czołowych polskich artystów. Swoistym dopełnieniem kolekcji są stojące na zewnątrz zdemontowane pomniki: Bolesława Bieruta z Lublina, autorstwa Bronisława Kubicy, Włodzimierza Lenina z Poronina wykonany przez D. P. Szwarca oraz Juliana Marchlewskiego z Włocławka - dzieło Stanisława Horno-Popławskiego.
W budynku dawnej powozowni mieści się jedyna w Polsce Galeria Sztuki Socrealizmu. Ta niezwykła wystawa, prezentująca najciekawsze prace ze znajdujących się w Muzeum wielkich zbiorów sztuki socrealistycznej, ma charakter polityczno-dydaktyczno-artystyczny, gdyż przez umiejętnie dobrane eksponaty ostrzega przed wszelkimi przejawami sztuki sterowanej przez rządy totalitarne.

- Powozownia.
Zorganizowana w 2002 r. w budynku dawnej stajni cugowej, gdzie trzymano także powozy, a w okresie międzywojennym samochody. Obejmuje historyczne pojazdy konne z XIX i pocz. XX w. ze zbiorów Muzeum-Zamku w Łańcucie. Wyeksponowane są tu też obiekty związane z podróżowaniem i uprawianiem sportów konnych i rowerowych, m.in. rowery, bicykl, latarnie i zegary powozowe, uprzęże, siodła, wyposażenie podróżne itp., ze zbiorów własnych, a także z Muzeum-Zamku w Łańcucie, Muzeum Sportu i Turystyki oraz Muzeum łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

WYSTAWY CZASOWE:
W sali wystaw czasowych w budynku Teatralni co roku organizowane są różnorodne wystawy.
2000 - Było, minęło. Ostatnie stulecie Lubelszczyzny ziemiańskiej;
2001 - Przywrócone piękno. Tajemnice warsztatu konserwatora
2002 - Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje!... Stefan kardynał Wyszyński
2003 - Hej, Gerwazy! Daj gwintówkę!
2004 - Salon przywrócony
2005 - Secesja
2005 - Polski plakat art déco ze zbiorów Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego we Lwowie
2006 - Panie z dworów i pałaców

OFERTA OŚWIATOWA:
Lekcje muzealne organizowane dla uczniów szkół podstawowych i średnich, nawiązują do materiału zawartego w programach nauczania języka polskiego i historii. Uczniowie mają więc możliwość utrwalenia i pogłębienia wiadomości zdobytych w szkole. Mamy nadzieję, że lekcja, przeprowadzona w zabytkowej scenerii wnętrz pałacowych, będzie dla uczniów atrakcyjnym uzupełnieniem form dydaktycznych i sposobem na lepsze poznanie Muzeum. Lekcje muzealne można zamówić telefonicznie lub pisemnie.

Tematy lekcji:
- we wnętrzach pałacowych:
1. Sto lat temu, w pałacu magnata....
2. Bogowie i bohaterowie Greków i Rzymian w pałacu kozłowieckim.
3. Antyk grecki i rzymski - żywe źródło europejskiej kultury.
4. Czas nieszczęść i chwały - Polska w XVII wieku.
5. Sarmackiego Marsa dzieje - bohaterowie wieku XVII.
6. O czym mówią portrety?
7. W pałacowej bibliotece.
- w Galerii Sztuki Socrealizmu:
1. Stalinizm w Polsce - rzeczywistość a sztuka tego okresu.
2. Socjalistyczna w treści, narodowa w formie - sztuka realizmu socjalistycznego.


Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego "KONSTANTY" oprowadza grupy zorganizowane i turystów indywidualnych po wnętrzach pałacu w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim.
Oprowadzanie osób niepełnosprawnych w oprawie specjalnej.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:
- Gromadzenie i opracowywanie materiałów związanych z historią i działalnością kulturalną rodu Zamoyskich.
- Opracowywanie kolekcji sztuki realizmu socjalistycznego.


WARSZTATY, SEMINARIA, SYMPOZJA, SESJE NAUKOWE:
- 8-9.06.2000 I sesja naukowa poświęcona historii ziemiaństwa na Lubelszczyźnie. Kolejne będą organizowane w cyklu dwuletnim.
- 9-10.06.2001 - Intelektualia myśliwskie.
- 22-24.05.2002 - II sesja naukowa poświęcona historii ziemiaństwa na Lubelszczyźnie.
- 10-11.05.2003 - Intelektualia myśliwskie. Polowania dworskie.
- 14-16.10.2004 - Muzea - rezydencje w Polsce.
- 18-19.06.2005 - Intelektualia myśliwskie

KATALOGI, WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE:
- J. Szczepaniak, Kozłówka. Pałac - Muzeum. Przewodnik, Kozłówka 1991 (pl, gb, d,f).
- J. Szczepaniak, Kozłówka. Pałac Zamoyskich, Kozłówka 1998 (pl, gb, d,f).
- Sztuka perska okresu kadżarskiego 1779-1924. Katalog wystawy. Red. T. Majda, Kozłówka 1996.
- K. Ajewski, Zbiory artystyczne i galeria muzealna ordynacji zamojskiej w Warszawie, Kozłówka 1997.
- T. Marciszuk, Rzemiosło artystyczne w zbiorach Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Nabytki 1956-1996, Kozłówka 1997.
- A. Brzozowski, Kozłówka w moich wspomnieniach, Kozłówka 1998.
- J. Szczepaniak, Kozłówka. Galeria Sztuki Socrealizmu, Kozłówka 1998 (pl/gb, pl/d).
- T. Marciszuk, A. Szczepaniak, S. Grzechnik, Zabawy przyjemne i pożyteczne, Kozłówka 1999.
- Wzory robót kobiecych. Opr. A. Szczepaniak, Kozłówka 1999.
- Niezwykły Gość. Opr. G. Antoniuk, R. Maliszewska, Kozłówka 2000.
- Kozłówka. 9 czerwca 2000, opr. Grazyna Antoniuk, Róża Maliszewska, Kozłówka 2000.
- Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8-9 czerwca 2000; oprac. Róża Maliszewska, Kozłówka 2001.
- Kozłówka, tekst: Jacek Szczepaniak, Kozłówka 2002.
- Jacek Szczepaniak, Socrealizm. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 2003.
- Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 22-24 maja 2002, oprac. Róża Maliszewska, Kozłówka 2003.
- Intelektualia myśliwskie. Polowania dworskie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 10 - 11 maja 2003;Kozłówka 2003.
- Muzea - rezydencje w Polsce. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 14 - 16 października 2004;Kozłówka 2004.
- Foldery informacyjne Muzeum.

Dyrektor: mgr Krzysztof Kornacki
Zastępca dyrektora d/s ekonomiczno-administracyjnych: mgr inż. Małgorzata Mazurkiewicz
Główny księgowy: Zofia Kozieł
Pracownicy naukowi:
mgr Jacek Szczepaniak - starszy kustosz, kierownik Galerii Sztuki Socrealizmu
mgr Anna Szczepaniak - kustosz, p.o. kierownika Działu Zbiorów Dawnych
mgr Sławomir Grzechnik - adiunkt w Dziale Zbiorów Dawnych


MUZEUM ZAMOYSKICH w Kozłówce
21-132 Kamionka
tel. (0-81) 85 28 300, fax (0-81) 85 28 350
e-mail: muzeum@muzeumzamoyskich.lublin.pl

Informacje o naszym Muzeum można odnaleźć na stronach:
www.muzeumzamoyskich.lublin.pl
www.muzeumkozlowka.lublin.pl

Muzeum zaprasza
- od 15 marca do 31 października
wtorek-piątek: 10.00-16.00
sobota-niedziela: 10.00-17.00
- od 2 listopada do 15 grudnia
wtorek-niedziela: 10.00-15.00
- nieczynne: Wielkanoc, Boże Ciało, 1 XI, 11 XI

Pałac zwiedza się pod opieką przewodnika w grupach od 10 do 35 osób; pozostałe ekspozycje indywidualnie. Grupy zorganizowane przyjmowane są po wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacja wtorek-piątek 10.00-15.00, tel. (0-81) 85 28 310.

DOJAZD:
- KOMUNIKACJA PKS LUBLIN.
Wszelkie autobusy odjeżdżające z dworca PKS w LUBLINIE przy Alejach Tysiąclecia w kierunku Michowa, Michałówki, Zofianu, Puław (przez Samoklęski).
- TRASY DOJAZDU WŁASNYM ŚRODKIEM LOKOMOCJI
z WARSZAWY: przez Garwolin-Ryki-Żyrzyn-Baranów-Michów (154 km)
z LUBLINA: przez Lubartów (35 km)
z GARBOWA: przez Krasienin-Starościn (31 km)Z A P R A S Z A M Y !Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych