MUZEUM REGIONALNE im. HIERONIMA ŁAWNICZKA
W KROTOSZYNIE

Mały Rynek 1, 63-700 Krotoszyn
tel. (0-62) 722-61-47

Muzeum mieści się w barokowym gmachu poklasztornym zakonu trynitarzy wybudowanym w 1755 roku. Powstało w 1957 roku z inicjatywy działaczy krotoszyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w 1999 roku zostało przekazane Urzędowi Miasta i Gminy w Krotoszynie.
Pierwszą siedzibą muzeum był zabytkowy domek mieszczański z II poł. XVIII wieku przy ulicy Koźmińskiej 36. W 1969 roku zbiory przeniesiono do budynku poklasztornego. Organizatorem muzeum w nowej siedzibie został Hieronim Ławniczak, nauczyciel miejscowego Liceum Ogólnokształcącego, który w latach 1969-1987 pełnił funkcję kierownika placówki. W 1989 roku muzeum otrzymało Jego imię.

Zbiory krotoszyńskiego muzeum liczą ponad 4.300 eksponatów z dziedziny archeologii, historii, etnografii i sztuki.
Dział archeologii obejmuje zbiór znalezisk z okolic Krotoszyna z okresu od środkowej epoki kamienia po XV wiek. Do najciekawszych znalezisk należą: fragment wiosła z X wieku i drewniana obudowa studni z tego samego okresu, odkryte podczas eksploracji zespołu osadniczego Piaski - Rochy koło Zdun. W dziale historii znajdują się dokumenty i inne eksponaty dotyczące dziejów rzemiosła w Krotoszynie. Na uwagę zasługują przede wszystkim: statut kuśnierzy z 1577 roku, przywileje dla cechu krawców z 1579 roku i szewców z l600 roku, pieczęć bednarzy z l6l4 roku oraz liczne naczynia cechowe. Ważny i ciekawy zespół eksponatów stanowią pamiątki Krotoszyńskiego Bractwa Strzeleckiego. Do interesującej grupy zabytków należą również pamiątki z okresu zaborów: biżuteria patriotyczna, obrazy, pocztówki i telegramy. W zespole militariów szczególnie cenna jest duża kolekcja hełmów z okresu I i II wojny światowej, w grupie eksponatów znajdują się też mundury i broń z okresu od powstania wielkopolskiego do II wojny światowej.

Wiodącą kolekcję w zbiorach muzeum stanowią zabytki regionalne z dziedziny kultury ludowej. W skład działu etnografii wchodzą reliktowe już zabytki dotyczące tradycyjnego rolnictwa, rzemiosła, przemysłu domowego, elementy wystroju wnętrza mieszkalnego, hafty oraz dawna i współczesna rzeźba ludowa.
0sobną, bardzo ważną grupę eksponatów, stanowi kilkadziesiąt zabytków związanych z dawnym krotoszyńskim strojem ludowym. Muzeum posiada także kolekcję prac (malarstwo, rysunek, grafika) związanych z miastem tematycznie lub przez osobę twórcy.

Muzeum w Krotoszynie prowadzi działalność wydawniczą i kulturalno-oświatową. Systematycznie organizowane są wystawy czasowe i lekcje muzealne. Posiada też własną bibliotekę, liczącą ok.3000 egzemplarzy książek, broszur i materiałów niepublikowanych, związanych tematycznie z wielkopolską i regionem krotoszyńskim.

MUZEUM REGIONALNE im. HIERONIMA ŁAWNICZKA w Krotoszynie
Mały Rynek 1, 63-700 Krotoszyn
tel. (0-62) 722-61-47

Godziny otwarcia Muzeum:
Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 16:00
w piątek od 10:00 do 17:00
W pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca od 10:00 do 14:00
W soboty i pozostałe niedziele po wcześniejszym zgłoszeniu.


Z A P R A S Z A M Y !
Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych