Dawny pałac opatów cysterskich, ok. 1728 r.,
obecnie siedziba Muzeum Miedzi, fot. F. Grzywacz.

Powrót