Akt wystawiony w 1544 roku przez Samuela Maciejowskiego.

Powrót