KrakówOśrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora - CRICOTEKA
31-011 Kraków, ul. Szczepańska 2
tel. (0-12) 421-69-75, fax:421-28-40
Archiwum-Galeria:
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 5
tel. (0-12) 422-83-32
Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora:
31-041 Kraków, ul. Sienna 7/5
tel. (0-12) 421-32-66
Muzeum Archeologiczne
31-002 Kraków, ul. Senacka 3
tel. (0-12) 422-92-86, 422-75-60, tel./fax: 422-77-61
e-mail: mak@ma.krakow.pl
Oddział Muzeum w Nowej Hucie
31-968 Kraków-Nowa Huta, Osiedle Zielone 7
tel. (0-12) 644-09-40
Oddział: Zespół Podworski w Branicach
tel. (0-12) 644-09-40
Oddział: Podziemia kościoła św. Wojciecha
Kraków, Rynek Główny
Ośrodek Magazynowo-Studyjny w Branicach
31-985 Kraków-Nowa Huta, os. Branice, ul. Sasanek 2A
tel. (0-12) 645-05-90

Muzeum Archidiecezjalne
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 19-21
tel. (0-12) 421-89-63, fax: 422-75-23

Muzeum Czynu Niepodległościowego
Dom im. Józefa Piłsudskiego - Oleandry
30-960 Kraków, Al. 3-ego Maja 7
tel. (0-12) 633-47-15, tel./fax: 632-20-35

Muzeum Czynu Zbrojnego Kombatantów Huty im. T. Sendzimira
31-961 Kraków, Osiedle Górali 23
tel. (0-12) 644-35-17, 644-40-47

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli
31-066 Kraków, ul. Krakowska 46
tel. (0-12) 656-56-01, 656-28-63, 656-28-75
fax: 656-36-12
Oddział: Esterka
Kraków, ul. Krakowska 46
tel. (0-12) 430-55-75, 430-55-63

Muzeum Farmacji - Collegium Medicum UJ
31-019 Kraków, ul. Floriańska 25
tel. (0-12) 421-92-79

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN
31-002 Kraków, ul. Senacka 3
tel. (0-12) 422-19-10, fax: 422-16-09
e-mail: ndlaptas@cyf-kr.edu.pl

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych UJ
30-060 Kraków, ul. Oleandry 2A
tel. (0-12) 633-63-77 wew. 2482

Muzeum Armii Krajowej
Kraków, ul. Bosacka 36
tel. (0-12) 430-33-73, 430-33-63

Muzeum Historii Fotografii
30-045 Kraków, ul. Józefitów 16
tel. (0-12) 634-59-32, fax: 633-06-37

Muzeum Historii Akademii Górniczo-Hutniczej
Kraków, Al. Mickiewicza 30 pawilon C, V piętro
tel. (0-12) 617-30-43

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
31-011 Kraków, Rynek Główny 35
tel. (0-12) 422-80-68, fax: 422-32-64
Oddział: Pałac Krzysztofory
31-011 Kraków, Rynek Główny 35
tel. (0-12) 422-99-22, w. 220, fax 422-15-04
e-mail: mhk@polished.net
Oddział Teatralny im. Stanisława Wyspiańskiego
- Dom pod Krzyżem

31-024 Kraków, ul. Szpitalna 21
tel. (0-12) 422-68-64
Oddział: Stara Synagoga
31-053 Kraków, ul. Szeroka 24
tel. (0-12) 422-09-62
Oddział: Walka i Męczeństwo Polaków 1939-1945
- Dom Śląski

30-039 Kraków, ul. Pomorska 2
tel. (0-12) 533-14-14
Oddział: Celestat
31-504 Kraków, ul. Lubicz 16
tel./fax: (0-12) 429-37-91
e-mail: celestat@poczta.wp.pl
Oddział Historii Krakowskich Wnętrz Mieszczańskich
- Kamienica Hipolitów

31-042 Kraków, pl. Mariacki 3
tel. (0-12) 422-42-19
Oddział: Zwierzyniecki Salon Artystyczny
30-209 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 41
tel. (0-12) 427-30-38
Oddział: Wieża Ratuszowa
Kraków, ul. Królowej Jadwigi 41
Oddział: Barbakan

Muzeum Lotnictwa Polskiego
30-969 Kraków, al. Jana Pawła II 39
tel. (0-12) 412-78-55

Muzeum Katedralne
31-001 Kraków, Wzgórze Wawelskie 3
tel. (0-12) 422-26-43, 422-95-24

Muzeum Narodowe
30-062 Kraków, Al. 3-ego Maja 1
tel. (0-12) 633-53-31, 633-97-67
e-mail: dyrekcja@muz-nar.krakow.pl
Oddział: Sukiennice: Galeria Sztuki Polskiej XIX w.
31-042 Kraków, Rynek Główny 1/3
tel. (0-12) 422-11-66, 423-20-05
Oddział: Muzeum Czartoryskich
31-017 Kraków, ul. Św. Jana 19
Arsenał: 31-017 Kraków, ul.Pijarska 8
tel. (0-12) 422-55-66, 421-26-51, fax: 22-61-37
Oddział: Biblioteka Książąt Czartoryskich
31-108 Kraków, ul. Św. Marka 17
tel (0-12) 422-11-72, 422-40-79
Oddział: Muzeum Emeryka Hutten-Czapskiego
31-119 Kraków, ul. Piłsudskego 12
tel. (0-12) 422-15-26, 422-27-33, fax: 422-54-34
Oddział: Dom Jana Matejki
31-109 Kraków, ul. Floriańska 41
tel. (0-12) 422-59-26
e-mail: dommatejki@muz-nar.krakow.pl
Oddział: Muzeum Stanisława Wyspiańskiego
31-002 Kraków, ul. Kanoniczna 9
tel. (0-12) 422-83-37, 422-97-23
Oddział: Dom Józefa Mehoffera
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 26
tel. (0-12) 421-11-43, 423-20-79
Oddział: Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"
30-302 Kraków, ul. Marii Konopnickiej 26
tel. (0-12) 267-27-03, 267-37-53, fax: 267-40-79
e-mail: centrum@manggha.krakow.pl
Oddział: Kamienica Szołayskich
31-011 Kraków, Plac Szczepański 9
tel. (0-12) 422-70-21, 421-92-20

Muzeum Pamięci Narodowej - "Apteka pod Orłem"
30-547 Kraków, Pl. Bohaterów Getta 18
tel. (0-12) 656-56-25

Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
31-049 Kraków, ul. Św. Sebastiana 9
tel. (0-12) 422-89-37

Muzeum Teatru Starego
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 1
tel. (0-12) 422-85-66, 422-87-63, 422-80-20 wew.128 i 107

Muzeum Ubezpieczeń
31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 3
tel. (0-12) 422-82-16, fax: 422-99-12

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Maius
31-910 Kraków, ul. Jagiellońska 15
tel. (0-12) 422-05-49, fax: 422-27-34

Muzeum Zoologiczne UJ
30-060 Kraków, ul. R. Ingardena 6
tel. (0-12) 33-63-77 w. 416, fax: 34-37-16
Collegium Iuridicum UJ
31-001 Kraków, ul. Grodzka 53

Ośrodek Biograficzny Komisji Turystyki Górskiej PTTK.
Gabinet Prof. Kazimierza Sosnowskiego
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 15
tel. (0-12) 422-74-31, 422-95-66

Muzeum Młodej Polski "Rydlówka"
31-352 Kraków-Bronowice Małe, ul. Tetmajera 28
tel. (0-12) 637-07-50

Zamek Królewski na Wawelu
31-001 Kraków, Wzgórze Wawelskie 5
tel. (0-12) 422-51-55, fax: 422-19-50

Zbiory Graficzne Biblioteki Jagiellońskiej
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22
tel. (0-12) 633-63-77, fax: 633-09-03

Muzeum Inżynierii Miejskiej
31-060 Kraków, ul. św. Wawrzyńca 15
tel./fax. (0-12) 421-12-42, 431-03-74
e-mail: muzeum@mimk.com.pl

Muzeum im. Bogdana Nestora Łepkiego
31-065 Kraków, ul. Paulińska 28
tel. (0-12) 22-11-38, 36-80-41

Muzeum Krakowskiej Prowincji Kapucynów
31-114 Kraków, ul. Loretańska 11
tel. (0-12) 22-48-03

Muzeum Misyjne Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego A. Paulo
31-058 Kraków, ul. Stradom 4
tel. (0-12) 22-88-77, 22-85-82

Muzeum Odona Bujwida
Kraków, ul. Lubicz 34
tel. (0-12) 421-53-29

Muzeum Brata Alberta
31-066 Kraków, ul. Krakowska 43
tel. (0-12) 56-56-64Powrót