Ustroń



Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
43-450 Ustroń, ul. Hutnicza 3
tel. (0-33) 854-29-96
Muzeum Regionalne - Stara Zagroda
43-450 Ustroń, ul. Ogrodowa 1
tel. (0-33) 854-31-08


Ustrzyki Dolne



Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Bełzka 7
tel. (0-137) 110-91


Uzarzewo



Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa
62-006 Kobylnica, ul. Akacjowa 12
tel. (0-61) 17-92-11

Powrót